Palovaroittimet

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella.

Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Palovaroittimien määrä, sijoittaminen, kunnossapito ja testaus

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Jokainen asukas on velvollinen huolehtimaan, että palovaroittimet ovat paikoillaan, oikeassa paikassa ja että ne toimivat.

 Uusi palovaroitin

Jos asukas hankkii uuden palovaroittimen, sen tulee täyttää palovaroitinstandardin mukaiset vaatimukset (asetus 291/2009). Niissä on oltava CE-merkintä, valmistuspäivämäärä tai eränumero, sekä varoitinstandardin numeron (EN 14604). 

Varoittimesta on löydyttävä myös valmistajan suositus sen uusimisajankohdaksi. Mukana tulee olla kirjallinen käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi, sekä siitä on selvittävä varoittimen asianmukainen sijoitus, asennus, kunnossapito ja testaus, sekä varoittimen oikeaoppinen hävittäminen.