Kannelkylän järjestyssääntö

Yleisten lakien, asetusten, kaupungin järjestyssäännön ja yhtiöjärjestyksen lisäksi asukkaan on otettava huomioon että

1. Muuttoilmoitus tehdään viikon kuluessa muuttopäivästä

- puhelimitse väestörekisterikeskuksen maksuttomaan palvelunumeroon 0800-0811 tai kirjallisesti rekisterikeskukseen asianomaisella lomakkeella (aina ulkomaille muutettaessa) ja

- lisäksi aina on ilmoitettava isännöitsijälle tai huoltomiehelle kiinteistön asukasluettelon eli  "talonkirjan" ylläpitoa varten.

2. Yhtiökokouksen päättämät hoito- ja rahoitusvastikkeet tulee maksaa kuukausittain neljänteen arkipäivään mennessä.

3. Laulu, soitto, kovaääninen radion, TV:n yms. käyttö ja kaikenlainen muu häiritsevä elämä on kielletty kello 23-07 välisenä aikana.

4. Kissat, koirat ja muut eläimet on pidettävä kytkettyinä yhtiön alueella. Eläinten ulkoiluttaminen leikkipaikoilla on kielletty.

5. Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on kielletty. Huoltoajo on sallittu. Huoltoajoa on raskaan tavaran tai liikuntaesteisen henkilön kuljetus lähemmäs kohdetta. Huoltoajoon liittyy tarpeellinen seisauttaminen kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Pysäköiminen yhtiön tontilla on sallittua vain merkityillä pysäköintialueilla. Isännöitsijä on oikeutettu ilmoittamaan viranomaiselle toistuvasta virheellisestä pysäköimisestä.

6. Yhtiön rakenteiden vahingoittamisesta paikkoja särkemällä, töhrimällä tai millä tahansa muulla tavoin vaaditaan aiheuttajalta täysi korvaus. Vanhempien on syytä valvoa lastensa toimia, koska vastuu rikkomuksista kuuluu heille.

7. Yhtiö on vastuussa rakennusten kunnosta. Kuntoa valvoo isännöitsijä. Siksi sisäpuolisista muutoksista on aina ilmoitettava isännöitsijälle ennen niiden toteuttamista, jos muutos voi vaikuttaa:

- kantaviin rakenteisiin

- sähkö-, puhelin- tai antennijohtoihin

- vesi- tai viemärijohtoihin tai ilmanvaihtoon

- vesi-, lämpö- tai äänieristykseen.

8. Antenneja, markiiseja, lasituksia tms. laitteita ei saa kiinnittää rakenteisiin eikä näkyvästi irralleenkaan ilman hallituksen tai isännöitsijän hyväksyntää. Taloyhtiön kunnossapitovelvollisuus ei ulotu hyväksyttyihinkään uusiin rakenteisiin, vaan vastuu niistä kuuluu osakkeenomistajalle.

9. Kukin asukas on velvollinen huolehtimaan oman aidatun piha-alueensa istuttamisesta, muusta kunnostamisesta ja hoidosta. Kasvullisuus ei saa vaikuttaa naapurin oikeuteen saada auringonvaloa tai muutoinkaan haitata naapuria.

10. Ulkoalueiden siisteys edellyttää, että

- istutuksia ei tallata tai muutoin vahingoiteta,

- oksat tms. iso kasvullisuus kerätään tarkoitukseen osoitetuille paikoille ja

- biojätteet sekä paperi ja muu kierrätettävä talousjäte lajitellaan niille varattuihin säiliöihin ja ongelmajätteet (akut, maalit, öljyt liuottimet, lääkkeet jne.) viedään viranomaisten osoittamiin keräilypaikkoihin ja

-  isot roskat kuten huonekalut tms. kerätään tarkoitukseen sovittuun paikkaan. Vanhoja televisioita tai tietokoneen tms. näyttöjä ei saa jättää jätehuoneeseen vaan asukkaan on itse huolehdittava ne ongelmajätekeräykseen.

11. Avotulen teko alueella on kielletty. Grillaaminen sekä ulkokynttilöiden ja roihujen polttaminen on sallittu 2 metrin etäisyydellä rakenteista. Huomaavaisuus muita kohtaan parantaa naapurisopua. 

Parvekkeilla

- ei ole sallittua tuulettaa, harjata, puistella tai piestä mattoja

- ei ole sallittua kuivattaa vaatteita niin, että ne ovat näkyvissä parvekekaiteen yläpuolella.

12. Osakkeenomistajan tulee antaa nämä järjestyssäännöt vuokralaisilleen tiedoksi ja noudatettavaksi. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

Asukkaiden viihtyvyys ja kiinteistömme siisteys ovat riippuvaisia siitä, miten hyvin itse kukin noudatamme näitä yhteiseksi hyväksemme laadittuja sääntöjä ja hyviä tapoja. 
 

Hallitus toivoo, että jokainen kantaa omakohtaisen vastuunsa kylän viihtyvyyden säilymisestä.