Muistilista talven tuloon

Jokainen asukas voi varautua talven tuloon varmistamalla, että ainakin alla luetellut asiat on huomiotu omassa toiminnassa.


Kasteluletkut
Nyt on taas se aika vuodesta, jolloin kasteluletkuja ei enää tarvita. Muistuttaisin kaikkia siitä, että letkut tulee ehdottomasti irrottaa seinässä olevasta hanasta ennen pakkasten tuloa - myös silloin kun hana on kätketty terassin uumeniin.

Tavaroiden säilytys talviaikaan
Pihan syyssiivouksen yhteydessä on myös syytä tarkistaa, että pihalla säilytettävät tavarat on sijoitettu niin, etteivät ne vahingoitu talvella katolta väistämättä putoavasta lumesta.

Valot ja kynttilät
Muistutan varovaisuudesta avotulen kanssa. Kynttilöitä ei saa koskaan jättää palamaan ilman valvontaa, ei ulkona eikä sisällä. Ulkona kynttilöitä tai roihuja ei saa polttaa 1,5 metriä lähempänä talon rakenteita. Sisäänkäyntien rapuille tai puisille terasseille tulia ei saa laittaa. Kynttilöitä voi polttaa ulkokäyttöön tarkoitetuissa lyhdyissä riittävän etäällä rakenteista. Ulkoroihujen on oltava niin tukevia, etteivät ne voi kaatua tai siirtyä paikaltaan esimerkiksi tuulen voimasta. Yöksi ei roihuja eikä kynttilöitä saa missään tapauksessa jättää palamaan.

Sisälläkin on syytä olla varovainen. Yläkertaan ei pidä jättää kynttilöitä yksin, jos ihmiset ovat alakerrassa, tai päinvastoin. Muistakaamme kaikki, että asumme puutaloissa.

Myös sähköisten ulkovalojen kanssa tulee noudattaa varovaisuutta. Edulliset tai huonolaatuiset valosarjat kuumenevat helposti ja aiheuttavat oikosulkujen vaaraa. Lisäksi ulkovalojen johdot tulee laittaa niin, että ne eivät haittaa teiden aurausta. Jos johdot menevät auratessa poikki, on vastuu asukkaalla.

Lumityöt ja liukkauden torjunta
Taloyhtiössämme sisääntulotasanteiden ja -käytävien puhdistaminen lumesta ja liukkauden torjunta kuuluvat asukkaille. Asukkaat voivat hakea hiekoitussepeliä oman sisääntulonsa hiekoittamiseen kolmesta eri paikasta. Huoltorakennuksen takana on yksi säiliö. Toiset säiliöt ovat 14N-muuntajarakennuksen seinustalla sekä 12L-talon päädyssä olevan roskakatoksen seinustalla.